• Organizacja UNICEF prosi o pomoc
     • Organizacja UNICEF prosi o pomoc

     • Organizacja UNICEF prosi o pomoc w związku z zaostrzeniem konfliktu na Ukrainie, UNICEF jest na miejscu i stale pomaga dzieciom. Eskalacja działań wojennych sprawia jednak, że potrzeby humanitarne najmłodszych rosną w szybkim tempie. Zniszczona została część infrastruktury wodnej i edukacyjnej, występują ograniczenia w dostawie prądu i gazu. Dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach jest coraz trudniejszy. Rodziny z dziećmi opuszczają swoje domy, wzrasta poziom ubóstwa. Wobec nasilania się konfliktu zwiększamy skalę naszej pomocy. Zebrane środki przekażemy na zapewnienie dzieciom m.in. bezpiecznych schronień i wsparcia psychologicznego, opieki medycznej, czystej wody i środków higienicznych. Współpracujemy z lokalnymi partnerami, dzięki czemu możemy dobrze oszacować najpilniejsze potrzeby i dostarczyć dzieciom skuteczną pomoc. Przekaż darowiznę i pomóż razem z nami!

      Link do wpłaty darowizny:

      http://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy...

      Bądźmy solidarni w tym wyjątkowo trudnym czasie. Okażmy wsparcie!

    • Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!
     • Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!

     • W związku z zaostrzeniem konfliktu na wschodzie i wzrostem liczby obywateli Ukrainy przekraczających granicę z Polską, w naszej Szkole będziemy prowadzić zbiórkę: żywności (makarony, cukier, herbata, kawa, kasze, ryż, mąka, olej, słodycze, itp.), kosmetyków oraz chemii potrzebnej w gospodarstwie domowym (proszki, żele do kąpieli, mydła, kosmetyki dla dzieci, itp.) ubrań i zabawek dla dzieci. Wszystkie zgromadzone rzeczy na bieżąco odbierane będą przez pracowników wyznaczonych przez Urząd Miejski i przekazywane potrzebującym uchodźcom.

      WAŻNE : PACZKI PROSIMY PRZYNOSIĆ DO SEKRETARIATU W REKLAMÓWKACH Z KARTECZKĄ W ŚRODKU - OD JAKIEGO UCZNIA I KTÓREJ KLASY.

      Bądźmy solidarni w tym wyjątkowo trudnym czasie. Okażmy wsparcie!

    • Projekt BE. ECO
     • Projekt BE. ECO

     • Nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczy w projekcie BE. ECO, którego organizatorem jest Fundacja Digital University oraz Deloitte. Głównym założeniem projektu są palące problemy naszej planety. Program zawiera ciekawe i interaktywne warsztaty, eksperymenty, konkursy a także turniej edukacji ekologicznej. W klasach IIIb i Ia odbyły się już pierwsze zajęcia, które obejmowały tematykę "Segregowania śmieci" oraz "Odpady". Zapraszamy do galerii.

    • Super Klasa
     • Super Klasa

     • Rozstrzygnięcie turnieju na SUPER KLASĘ w I semestrze. Podczas I semestru wszystkie klasy 4-8 brały udział w turnieju klas SUPER KLASA. Na swoje konto zbierali punkty za aktywny udział w konkursach organizowanych przez Samorząd Uczniowski oraz przez inne organizacje młodzieżowe w naszej szkole: wolontariuszy z KLUBU OŚMIU, Unicef, Szkolnego Koła PCK oraz wolontariusza Szlachetnej Paczki. Ponadto każdej klasie zostały doliczone punkty za średnnią ocen, frekwencję, średnią ocen z zachowania oraz obuwie zmienne. 
      Po podliczeniu wszystkich punktów SUPER KLASĄ w I semestrze roku szkolnego 2021/22 została klasa 8A.
      Oto wyniki konkursu: 
      1 miejsce - klasa 8A - 68 pkt. 
      2 miejsce - klasa 5A - 61 pkt. 
      3 miejsce - klasa 7b - 53 pkt. 
      Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

    • Szanowni Rodzice!
     • Szanowni Rodzice!

     • Piąta fala pandemii koronawirusa wywołana przez omikron opada, spada liczba zachorowańi zmniejsza się ilość hospitalizacji. Poprawa sytuacji epidemicznej pozwoliła na podjęcie decyzjio powrocie do nauki stacjonarnej, od poniedziałku 21 lutego br. uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wracają do szkół. To bardzo dobra wiadomość, gdyż nauczanie stacjonarne sprzyja efektywności kształcenia i socjalizacji uczniów, jest naturalnym stanem edukacji. Co więcej, od 11 lutego br. zlikwidowana została tzw. „kwarantanna z kontaktu”, sam kontakt z osobą chorą nie jest podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny. To oznacza, że w przypadku pojedynczych zachorowań uczniów całe oddziały nie będą przechodzić na nauczanie zdalne - chorzy uczniowie pozostaną w domu, zaś reszta będzie uczęszczać do szkoły.

      Epidemia wszakże nie powiedziała ostatniego słowa, stąd ciesząc się z powrotudo stacjonarnego kształcenia musimy wszyscy zachować ostrożność, przestrzegać zasad sanitarnych, dbać o siebie i innych. Najskuteczniejszą bronią przeciw COVID-19 pozostają szczepienia - na Dolnym Śląsku zaszczepiło się dotąd ponad 80% nauczycieli i pracowników szkół, 50% uczniów w wieku 12-19 lat, 10,3% dzieci w przedziale 5-11 lat. Warto się zaszczepić, to wyraz troski o siebie, najbliższych oraz wszystkich, z którymi się spotykamy.

      Wobec nasilania się negatywnych skutków wymuszonej przez pandemię długotrwałej izolacji uczniów Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek podjął decyzjęo przeznaczeniu dodatkowych 180 mln zł na zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach będzie się odbywała od 1 marca do 20 grudnia br.

      Pragnę poinformować, że w 2022 r. będzie realizowana II edycja programu Aktywny powrót uczniów do szkoły po pandemii „WF z AWF”, na ten cel zostanie przeznaczone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki 36 mln zł. Przeszkoleni przez wrocławską AWF nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczania wczesnoszkolnego będą prowadzić dodatkowe zajęcia aktywizujące ruchowo uczniów. Zajęcia te będą odbywać się w małych, oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach. Już starożytni Rzymianie powiadali „mens sana in corpore sano - w zdrowym ciele zdrowy duch”. Wyniki szczegółowych badań kondycji fizycznej dzieci i młodzieży przeprowadzone przez AWF są niepokojące - zwiększa się wskaźnik masy ciała (BMI), spada sprawność, wytrzymałość biegowa i wydolność krążeniowo-oddechowa. Proszę abyście Państwo zachęcili swoje dzieci do udziału w tych zajęciach, szczególnie te, które z różnych powodów stronią od wysiłku fizycznegoi pozostają na bakier z zajęciami wychowania fizycznego.

      Z radością informuję ponadto, że w 2022 r. będzie kontynuowany program „Poznaj Polskę”. Szkoły organizujące wycieczki w atrakcyjne miejsca naszego kraju otrzymają dofinasowaniew kwocie 5 tys. (wycieczka jednodniowa), 10 tys. (wycieczka dwudniowa) i 15 tys. (wycieczka trzydniowa). W 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy na realizację programu 100 mln zł, w ubiegłym roku było to 35 mln zł. Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 1 marca, każde województwo otrzyma środki finansowe w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów. Zachęcam do korzystania z programu i organizowania wyjazdów zwłaszcza w miejsca, gdzie szczególnie mocno bije serce Polski i które młody Polak powinien koniecznie odwiedzić.

      Żyjemy w szumie informacyjnym, tym bardziej więc warto sięgać do wiarygodnych źródeł informacji. Rekomenduję Państwu strony internetowe Ministerstwa Edukacji i Nauki (www.mein.gov.pl) oraz Kuratorium Oświaty we Wrocławiu (www.kuratorium.wroclaw.pl). Zawierają one użyteczne, aktualne i szczegółowe informacje. Zapraszam do ich częstego odwiedzania.

      Szkoła jest, owszem, ważną instytucją, ale przede wszystkim jest wspólnotą. Tę wyjątkową wspólnotę tworzą uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, a także wszyscy przyjaciele szkoły, którzy się z nią identyfikują i udzielają jej wsparcia. Aby wspólnota rozwijała się i kwitła potrzebni są wszyscy jej uczestnicy. Gorąco proszę o interesowanie się sprawami szkoły i angażowanie w jej działalność. O regularne komunikowanie się i częste bywanie w szkole przy różnych okazjach - nie tylko wywiadówek czy konsultacji. O zgłaszanie uwagi propozycji dyrektorom, wychowawcom, nauczycielom, a także Radzie Rodziców i Radzie Szkoły. Przez swoją obywatelską aktywność możecie Państwo zdziałać dużo dobrego.

      Z życzeniami zdrowia i szacunkiem

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

    • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych
     • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych

     • Od 1.03.22 do 14.03.22 trwał będzie elektroniczny nabór do klasy „0”. W dniach od 9.03.22- 23.03.22 odbywać się będą zapisy do klasy „I” szkoły podstawowej. Ważne!!! Rekrutacja odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice/opiekunowie prawni zapisują dzieci za pośrednictwem strony www.edu.um.walbrzych.pl

      Nazwa placówki do wypełnienia wniosku: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. Wszelkich dodatkowych informacji i pomocy w zapisie będą udzielali pracownicy sekretariatu szkoły - tel. 74 84 777 20

    • Ferie zimowe
     • Ferie zimowe

     • Wszystkim Uczniom życzymy miłych i bezpiecznych ferii. Odpoczywajcie, przeżywajcie nowe przygody, poznawajcie nowych przyjaciół. Po feriach wróćcie wypoczęci, zadowoleni i uśmiechnięci, pełni nowych sił do pracy. Życzymy Wam wielu niezapomnianych wrażeń. Pamiętajciea by nigdy nie opuszczał Was zdrowy rozsądek, abyście w czasie ferii dbali o swoje bezpieczeństwo i nie podejmowali działań zagrażających życiu lub zdrowiu. Wszystkim Naszym pracownikom życzymy pogodnych ferii. Niech te dni wolne od pracy pozwolą na odpoczynek, regeneracje sił i zdrowia, a także oderwanie od codziennych obowiązków.

    • Konkurs "Pomagamy dzikim zwierzętom przetrwać zimę"
     • Konkurs "Pomagamy dzikim zwierzętom przetrwać zimę"

     • W styczniu uczniowie klas 0-3 oraz podopieczni świetlicy szkolnej wzięli udział w konkursie organizowanym przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych. Zadania konkursowe dzieci realizowały pod opieką p. J. Karpińskiej, p. D. Komorowskiej i p. M. Kąkol.

      W trakcie realizacji zadań konkursowych dzieci:

      • miały zajęcia na temat tego, w jaki sposób można i należy pomagać zimą dzikim zwierzętom,
      • wykonały gazetki oraz plakaty edukacyjne na temat pomocy zwierzętom podczas zimy,
      • samodzielnie wykonały na zajeciach karmniki dla ptaków, które zawiesiły na drzewach i krzewach na terenie szkoły,
      • z pomocą rodziców wykonały drewniane karmniki, które zostały umieszczone na parapetach klasowych okien, a jeden z nich przy pomocy jednego z rodziców został umieszczony na dziedzińcu szkoły,
      • urządziły zbiórkę karmy dla ptaków, która została umieszczona w karmnikach,
      • po feriach dzieci będą obserwować efekty podjętych przez siebie działań.

      Dziękujemy Panu Maciejowi Bęben za pomoc w budowie i montażu karmnika na dziedzińcu szkoły oraz wszystkim rodzicom i opiekunom dzieci za wsparcie w przygotowanie karmników.

    • Nauczanie zdalne klas IV - VIII
     • Nauczanie zdalne klas IV - VIII

     • Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie! Na podstawie  ustnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu  z dnia 23.01.2022r. wszyscy uczniowie klas 4-8 przechodzą na zdalne nauczanie. Zdalne nauczanie: 24.01.2022r. - 28.01.2022r.

    • Szkolny Konkurs Kaligraficzny klas 1-3
     • Szkolny Konkurs Kaligraficzny klas 1-3

     • 15 listopada 2021 w naszej szkole odbył  się  Szkolny Konkurs Kaligraficzny dla klas 1-3. Celem konkursu  było promowanie sztuki pięknego pisania, kształtowanie szacunku do tradycji kaligrafii. Uczestnicy niezwykle starannie przepisywali  zaproponowany dla każdego poziomu tekst. Wszystkie dzieci biorące udział bardzo się starały, aby to ich praca była najpiękniejsza. Jury  brało pod uwagę: kształt i proporcje liter, prawidłowość połączeń, czytelność pisma, rozmieszczenie tekstu,  ogólne wrażenie estetyczne .

      Tytuł Mistrza Kaligrafii w roku szkolnym 2021/2022  zdobyli:

      na poziomie klasy 1  
      Martyna Mońska - I miejsce  -   klasa 1a
      Marcel Zarada - II miejsce  -   klasa 1a 
      Karol Samko - III miejsce  -  klasa 1a

      na poziomie klasy 2
      Paulina Wątor  - I miejsce - klasa 2a
      Maja Purwin - II miejsce - klasa  2a
      Zuzanna Szklanko - III miejsce - klasa 2a

      na poziomie klasy 3
      Jakub Bieniek - I miejsce - klasa 3b
      Natalia Wojdyła - II miejsce - klasa 3a
      Laura Michalak - III miejsce - klasa 3b

      Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Gratulujemy i zachęcamy do pięknego pisania.

    • Eko - szkoła
     • Eko - szkoła

     • Jak segregować śmieci? Uczniowie naszej świetlicy szkolnej uczyli się w jaki sposób prawidłowo segregować śmieci? Co to są odpady zmieszane? Co wrzucać do bio? Uczniowie zaczęli od przypomnienia sobie pięciu podstawowych zasad, na których powinno się opierać sortowanie śmieci.
      Segregacja śmieci – kolory pojemników:
      - niebieski na papier,
      - zielony na szkło,
      - żółty na metale i tworzywa sztuczne,
      - brązowy na bioodpady,
      - czarny na odpady zmieszane.
      Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się także dlaczego warto prawidłowo sortować śmieci?
      Odpady segregowane umożliwiają wytworzenie surowców wtórnych, które mogą być ponownie wykorzystywane. Segregacja odpadów daje również szansę na zmniejszenie ilości śmieci, które zanieczyszczają naszą planetę, a tym samym zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Bądź zatem odpowiedzialny i w 2022 roku dodaj prawidłową segregację śmieci do swoich postanowień!

    • "Świetlica szkolna - przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy XXXI edycji".
     • "Świetlica szkolna - przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy XXXI edycji".

     • W pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego, uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną brali udział w konkursie "Świetlica szkolna - przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy XXXI edycji". Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca edukacji, rozwoju i zabawy uczniów. 
      Szkoły, które przystąpiły do konkursu musiały wykonać określone zadania:
      "Bezpieczne zabawy zimowe",
      "Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę",
      "Karnawał w szkole",
      "Tradycja Świąt Bożego Narodzenia ",
      "Dni międzykulturowe w świetlicy szkolnej",
      "Jestem tolerancyjny",
      "Savoir-vivre w szkole".
      Do każdego zadania należało napisać krótkie sprawozdanie i dołączyć zdjęcia ukazujące pracę uczniów. Za wykonanie wszystkich zadań zgodnie z regulaminem konkursu, szkoła otrzymała certyfikat.

    • Konkurs plastyczny "Mój dziadek był górnikiem"
     • Konkurs plastyczny "Mój dziadek był górnikiem"

     • Konkurs „Mój dziadek był górnikiem”, był realizowany w ramach akcji „Szkoła pamięta”. Prace zostały wykonane przez uczniów klas IV-VIII. Celem akcji „Szkoła pamięta” jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego miasta. Konkurs plastyczny „Mój dziadek był górnikiem” był organizowany przez ZSP Nr 4 w Wałbrzychu. Miło nam poinformować, że aż 4 uczennice naszej szkoły zostały laureatkami konkursu. Za wykonane i wyróżnione prace uczniowie otrzymali upominki.

      I miejsce Tatiana Wojtanowska - klasa 4a
      II miejsce Zuzanna Szklanko - klasa 2a
      wyróżnienie - Magdalena Borsuk i Julia Zeszutek klasa 8b

      Gratulujemy i dziękujemy.

    • "Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK"
     • "Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK"

     • Nasza szkoła została laureatem konkursu "Szkoła LIVE - jesteśmy na TAK". Organizatorem w/w konkursu był Wojewoda Dolnośląski oraz Dolnośląski Kurator Oświaty. Jego celem była aktywna promocja szczepień przeciwko COVID - 19 prowadzona w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zakładanymi  efektami organizowanego konkursu było wzmocnienie zaangażowania uczniów i społeczności szkolnej w działania profilaktyczne  i informacyjne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii, a także pobudzenie kreatywności młodzieży w zakresie współczesnych form przekazu treści prozdrowotnych. Uczniowie nasze szkoły pod opieką p. M.Kąkol i p.M.Rak przygotowali akcję informacyjną na temat skuteczności szczepień, mieli okazję zaszczepić się przeciwko COVID - 19 podczas tygodnia szczepień organizowanego przez władze Wałbrzycha, uczestniczyli w lekcji na temat COVID - 19, którą przeprowadził personel medyczny, przygotowali plakaty informacyjne na temat profilaktyki szczepień przeciwko COVID - 19. Z wszystkich tych działań został nakręcony film konkursowy, który wysłaliśmy do organizatora. Wygraliśmy 10 tyś. złotych !!!

    • Akcja „Wszystkie Kolory Świata”
     • Akcja „Wszystkie Kolory Świata”

     • W ramach akcji „Wszystkie Kolory Świata” uczniowie będą przygotowywali charytatywne, szmaciane laleczki UNICEF. Laleczki te są niezwykłe, ponieważ symbolizują pomoc uczniów dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich będzie miała swoją tożsamość. Dzieci wybiorą kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określą jej kolor skóry, strój, a także imię i wiek, które umieszczą w „akcie urodzenia”. Tu pozostaje pole dla kreatywności uczniów, a także osób im pomagających. W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej międzypokoleniowej współpracy powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki. Laleczki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanego w szkole wydarzenia - imprezy, spotkania, festiwalu etc. Każdy z zaproszonych gości będzie mógł zaopiekować się wybraną laleczką przekazując przy okazji darowiznę na rzecz ratowania życia dzieci. Minimalna kwota darowizny w wysokości 10 zł umożliwi zaszczepienie jednego dziecka przeciw najpoważniejszym chorobom wieku dziecięcego. Ogłaszamy również konkurs na NAJPIĘKNIEJSZĄ LALECZKĘ UNICEF. 
       

      Akcja będzie składać się z następujących etapów:

      1. Edukacja o problemie szczepień dzieci na świecie – uczniowie poznają sytuację dzieci z krajów rozwijających się, dowiedzą się o problemie dostępu do szczepień. W oparciu o materiały dydaktyczne, nauczyciele przybliżą uczniom sytuację ich rówieśników z innych części świata, a także omówią ideę projektu „Wszystkie Kolory Świata”.

      2. Podróż przez kontynenty – dzieci podczas zajęć, bądź w formie zadania domowego, wybiorą kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka. Zbiorą jak najwięcej informacji o geografii kraju, a także o jego mieszkańcach, w tym o zwyczajach, kulturze, itp. Informacje te nie tylko wzbogacą ich wiedzę, ale posłużą także do przygotowania własnej laleczki. Wychowawcy do 14 grudnia przekazują mi informacje na temat wyboru kraju przez swoich uczniów.

      3. Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o wykrój udostępniony przez UNICEF, dzieci przygotowują swoje własne charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Uczniowie uzupełnią także „akt urodzenia” (wysłany przez UNICEF) laleczki – specjalny dokument, w którym umieszczą fotografię swojej laleczki, bądź narysują jej portret oraz wpiszą dane personalne: imię, kraj pochodzenia, wiek, a także jej zainteresowania/ hobby. Uszycie takiej laleczki jest niezwykle proste – wystarczy odrysować wzór na materiale, a po wycięciu wypchać miękkim wypełnieniem i obszyć. Później można już przystępować do upiększania! Na tym etapie uczniowie mogą dać upust swojej wyobraźni i kreatywności, wcielając się w rolę artystów oraz kreatorów mody. Zadanie to może być wykonane wspólnie w klasie, bądź w domu pod okiem rodziców czy opiekunów. Termin dostarczenia laleczek oraz zakończenia konkursu - 28 luty 2022r.

      4. Dzień Wszystkich Kolorów Świata - podczas specjalnego wydarzenia, zorganizowanego na terenie placówki, odbędzie się prezentacja laleczek. Szkoły biorące udział w akcji mogą zorganizować obchody „Dnia Wszystkich Kolorów Świata”, bądź połączyć wystawę laleczek z innymi odbywającymi się na terenie placówki uroczystościami. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku, przekazując na ten cel darowiznę w kwocie min.10 zł. 

    • Akcja proekologiczna "Kolorowe Kredki"
     • Akcja proekologiczna "Kolorowe Kredki"

     • Szkolna grupa "Bądźmy Ekologiczni" organizuje  akcję pt.  „Kolorowe Kredki”. Akcja ta polega na  wykorzystaniu rzeczy i przedmiotów, które większość ludzi wyrzuciłaby na śmietnik. Tym razem Kredkowa Ekipa postanowiła zbierać niekompletne, częściowo zużyte i niepotrzebne kredki. Na czym polega ich akcja? Zbierają kredki, a następnie pracują nad ich obróbką i segregacją. Pan Edward, ich najstarszy 80 letni wolontariusz i emerytowany krawiec w jednej osobie,  zasiada do maszyny  i z pozyskanych materiałów szyje kolorowe piórniki. Piórniki zapełnione odrestaurowanymi kredkami są przekazywane do szpitali, szkół przyszpitalnych i świetlic środowiskowych lub do fundacji wspierających dzieci. Drewniane kredki, które są w gorszym stanie, są przerabiane na kredkowe małe dzieła. Kredkowa biżuteria i inne przedmioty z kredek są przekazywane na różne aukcje charytatywne, wspierając zbiórki pieniędzy. Akcja trwa od poniedziałku 29 listopada 2021r. do 30 stycznia 2022 r. Zużyte kredki (nie przyjmujemy kredek świecowych) można przekazywać pani M. Boreckiej (biblioteka) lub pani J. Sikorze (sala nr 14). Można podarować również nowe kredki, piórniki lub inne artykuły biurowe. Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji!!!!

      M. Borecka, J. Sikora

      Opiekunowie Szkolnej Grupy "Bądżmy Ekologiczni"

    • Dzień Integracji
     • Dzień Integracji

     • Dnia 26.11 br., uczniowie oraz rada pedagogiczna gościli drużynę koszykówki na wózkach Górnik Toyota Wałbrzych. Impreza zorganizowana była w ramach obchodów Dnia Integracji. Staramy się stanąć na wysokości zadania, żeby w jak najbardziej przystępny i widowiskowy sposób, zaprezentować sport paraolimpijski szerokiej widowni. Na początku spotkania uczniowie wzięli udział w rozmowie z naszymi gośćmi. Mogli zapytać o różne sprawy związane ze sportem niepełnosprawnych. W kolejnej części spotkania ze sportowcami, uczniowie mieli możliwość zobaczenia na własne oczy jak widowiskowym, a zarazem trudnym i wymagającym sportem jest koszykówka na wózkach. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję obejrzeć pokazowy mecz oraz wziąć udział w dodatkowych aktywnościach. Nasza reprezentacja składająca się z uczniów klas IV - VI nie dała rady naszym gościom i przegrała 22:18. Koszykówka na wózkach jest świetnym środkiem do promocji sportu paraolimpijskiego. Bardzo dziękujemy za odwiedzenie naszej szkoły. 

    • Powiatowy konkurs literacko - plastyczny pt.”Wielcy Polacy dla niepodległej”
     • Powiatowy konkurs literacko - plastyczny pt.”Wielcy Polacy dla niepodległej”

     • Rozstrzygnięcie Powiatowego konkursu o tematyce historycznej pt.” Wielcy Polacy dla niepodległej”. Dnia 15.11.2021 rozstrzygnęliśmy konkurs zorganizowany dla uczczenia 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W konkursie wzięło udział 12 szkół z Walbrzycha i powiatu. Nadesłano łącznie 157 prac. Oto nagrodzeni:

      Konkurs plastyczny - klasy 1-3
      1 miejsce: Pola L. - ZSP nr 1 w Wałbrzychu
      2 miejsce: Franciszek S. - Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu
      3 miejsce: Tatiana S. - ZSP nr 1 w Wałbrzychu
      Wyróżnienia: Hanna K. - PSP 2 w Wałbrzychu, Hanna M. - PSP 28 w Wałbrzychu, Ignacy J. - Zespół Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, Aleksandra B. - PSP 6 w Wałbrzychu

      Konkurs plastyczny - klasy 4-8
      1 miejsce: Dorota G. - PSP 5 w Wałbrzychu
      2 miejsce: Alicja Kowalska - PSP 37 w Wałbrzychu
      3 miejsce: Karolina K. - ZSP nr 3 w Wałbrzychu, Aleksandra Błaszczyk - ZSP nr 1 w Wałbrzychu

      Wyróżnienia: Liwia P. - PSP 5 w Wałbrzychu, Jakub J. - ZSP nr 3 w Wałbrzychu, Oliwia B. - PSP 6 w Wałbrzychu

      Nagrodzeni w konkursie literackim:
      1 miejsce: Karol J. - PSP 2 w Wałbrzychu
      2 miejsce: Wanda Sz. - PSP 5 w Wałbrzychu
      3 miejsce: Bartosz P. - ZSP w Boguszowie - Gorcach, Zuzanna J. - ZSP nr 1 w Wałbrzychu

      Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Dyplomy i nagrody dostarczymy do szkół.

    • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
     • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

     • Dokładnie 31 lat temu światowi przywódcy podjęli historyczne zobowiązanie wobec dzieci na świecie, uchwalając Konwencję o prawach dziecka. Jest to najważniejszy dokument dotyczący prawa dziecka. Od czasu powstania, Konwencja przyczyniła się do poprawy życia dzieci na całym świecie. Dzień uchwalenia dokumentu jest co roku obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w naszej szkole. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, przygotował na tę uroczystość specjalne spotkanie z klasami, w czasie którego uczniowie zostali zaznajomieni z prawami dziecka opisanymi w poszczególnych Artykułach Konwencji. Swoją wiedzę na temat praw uczniowie poszerzyli także podczas spotkań informacyjnych prowadzonych w oparciu o specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną oraz film. Następnie uczniowie wzięli udział w przygotowanych quizach w których na bierząco mogli kontrolować ilość zdobytych punktów oraz zajęte miejsca. Zdobyta wiedza stała się punktem wyjścia do przeprowadzenia debaty wśród uczniów nt. „Czy znasz swoje prawa?”. W tym szczególnym dniu obowiązywał w szkole kolor niebieski.

    • I Potyczki Mistrzów Klas Trzecich
     • I Potyczki Mistrzów Klas Trzecich

     • 17 listopada br., odbyły się międzyszkolne I Potyczki Mistrzów Klas Trzecich. Do naszej szkoły przyjechały reprezentacje takich szkół jak: PSP nr 5, PSP nr 23, PSP nr 26, ZSP nr 1, ZSP nr 5 oraz my jako gospodarze. Uczniowie stanęli w konkury w takich dziedzinach jak: mistrz słowa, mistrz rachunków, znawca przyrody, mistrz czytania, mistrz logiki, mistrz ortografii, mistrz sportu, rysunek oraz piosenka. Pierwsze miejsce zdobyła PSP nr 26. II miejsce  PSP nr 5, a III miejsce zdobył ZSP nr 5. Po zakończonych zmaganiach uczniowie zostali poczęstowani słodkimi upominkami. Trzy pierwsze szkoły zostały nagrodzone pucharami, dyplomami, medalami oraz upominkami. Na sam koniec wszyscy uczestnicy robili sobie pamiątkowe zdjęcia z sympatyczną maskotką Moofe. Imprezę przygotowała p. Ewa Neronowicz i p. Ilona Pawłowska. Podczas rozgrywanych konkurencji nad całością czuwało jury w składzie: p. Dorota Kominko - Krej, p. Magdalena Suchomska oraz Kierownik Biura Edukacji i Wychowania p. Aleksandra Mentek. Impreza dostarczyła wiele emocji, radości, uśmiechów i dzieciom i opiekunom. Do zobaczenia za rok. My zapraszamy do oglądnięcia galerii zdjęć.