• Zwolnienie ucznia podczas trwania obowiązkowych zajęć szkolnych  [Zobacz]