• Aleksander Kamiński

   • Patronem naszej szkoły jest Aleksander Kamiński - wybitny pedagog, historyk, pisarz, żołnierz Armii Krajowej i działacz harcerski o pseudonimie: Kamyk, Bambaju, Juliusz Górecki.

    Urodził się 28 stycznia 1903 roku w Warszawie. Wczesne lata dzieciństwa spędził wraz rodzicami na Ukrainie. Uczęszczał najpierw do szkoły powszechnej w Kijowie, a następnie w Humaniu. W 1918 roku wstąpił do Męskiej Drużyny Skautowej, a dwa lata później kierował już całym harcerskim Gniazdem Humańskim. Powrócił do kraju w 1921 roku i rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów pracował jako nauczyciel i członek ZHP. Po wybuchu II wojny światowej był jednym z organizatorów Szarych Szeregów i komendantem głównym Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”. Angażował się w akcje Małego Sabotażu. To w czasie okupacji powstała najbardziej znana książka Aleksandra Kamińskiego – „Kamienie na szaniec”. Została oparta na wspomnieniach „Zośki”, czyli Tadeusza Zawadzkiego o „Rudym”, czyli Janie Bytnarze. Kamiński brał czynny udział w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu wojny wykładał na Uniwersytecie Łódzkim. Od 1946 roku był członkiem Tymczasowej Rady Harcerskiej ale pięć lat później usunięto go z tego stanowiska. Od roku 1962 kierował Katedrą Pedagogiki Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Powrócił do Warszawy w  1972 roku. Został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

    Zmarł 15 marca 1978 roku i został pochowany na Powązkach w kwaterze Szarych Szeregów - w pobliżu mogił bohaterów Kamieni na szaniec „Zośki”, „Alka” i „Rudego”. W marcu w szczególny sposób wspominamy naszego patrona. Przypominana jest sylwetka patrona, bierzemy udział w konkursach związanych z jego osobą, tworzymy gazetki tematyczne. Odwiedzamy miejsca związane z Kamykiem.