• Grono pedagogiczne  w roku szkolnym 2023/2024

    1. Dorota Kominko - Krej - dyrektor

    2. Magdalena Suchomska - Niemiec - wicedyrektror, język polski

    3. Anna Lisicka - pedagog szkolny

    4. Monika Frankowska - psycholog szkolny

    5. Agata Hurkot - pedagod specjalny

    6. Małgorzta Cąpała - oddział przedszkolny

    7. Monika Borecka - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy, wychowawca kl. 1a

    8. Izabella Leszek - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. 1b

    9. Marzena Kąkol - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca kl. 2a

    10. Małgorzata Jurkowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. 2b

    11. Ilona Pawłowska - edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowawca kl. 3a

    12. Dorota Satora - język polski, historia, etyka, wychowawca kl. 8b

    13. Izabela Fiebich - Bednarska - język polski

    14. Beata Furtyk - matematyka, fizyka, wychowawca kl. 5a

    15. Renata Różek - matematyka, wychowawca kl. 4a

    16. Justyna Sikora - język angielski, wychowawca klasy 5b

    17. Marcela Rak - język angielski, logopedia, zajęcia rewalidacyjne, wychowawca klasy 8a

    18. Anna Elżbieciak - Stec - język niemiecki 

    19. Izabella Kukułka - przyroda, biologia, religia

    20. Fabian Kurzawiński - wychowawnie fizyczne, Siatkarski Ośrodek Szkolny, wychowawca świetlicy

    21. Wojciech Stawiany - wychowawnie fizyczne 

    22. Renata Niemiec - historia

    23. Anetta Baranowska - geografia, wiedza o życiu w społeczeństwie

    24. Robert Zeszut - informatyka, technika, doradztwo zawodowe, wychowawca kl. 7a

    25. Małgorzata Molak - edukacja dla bezpieczeństwa

    26. Justyna Szczęsna - Plastyka, wychowawca świetlicy

    27. Sara Nowak - wychowawca świetlicy

    28. Wiktor Wawrzkowicz - muzyka

    29. Edyta Wydra - chemia

    30. Joanna Karpińska - biblioteka

    31. Joanna Kruszelnicka - zajęcia rewalidacyjne, terapia pedagogiczna

    32. Joanna Kraśnicka - nauczyciel wspólorganizujący proces kształcenia specjalnego

    33. ks. Artur Merholc - religia