• „Bezpieczna droga do szkoły”
     • „Bezpieczna droga do szkoły”

     • Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Przedsięwzięcie organizowane jest przez Grupę PSB wspólnie z Policją oraz placówkami szkolno-przedszkolnymi. Dziękujemy za zajęcia teoretyczne i praktyczne, na których nasi uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy, zwłaszcza przy przechodzeniu przez jezdnię.

    • EKO - SZKOŁA 2022
     • EKO - SZKOŁA 2022

     • Mamy tytuł EKO - SZKOŁA 2022

      Przez cały miniony rok szkolny realizowaliśmy cele ogólnopolskiego projektu edukacyjnego skierowanego do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Projekt powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia. Dzięki zaangażowaniu i pracy uczniów oraz wielu nauczycieli, naszej szkole udało się otrzymać ten tytuł.

      Głównymi celami projektu „EKO-SZKOŁA” było:

      Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń.

      Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego.

      Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują.

      Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska.

      Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie.

      Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony.

      Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych.

      Przygotowanie e-booka zwiększającego wiedzę uczniów o ważne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną.

      Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii.

      Realizacja punktu 6 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”, zawartego w Podstawowych kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonych przez MEiN.

      Aby zrealizować wszystkie cele musieliśmy wykonać 10 zadań projektowych:

      • zorganizować akcję ekologiczną
      • zorganizować imprezę szkolną lub wydarzenie o tematyce ekologicznej
      • zorganizować i przeprowadzić szkolny konkurs z zakresu ekologii/ ochrony środowiska
      • przygotować gazetki na holu szkoły lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska
      • przeprowadzić lekcję w terenie/ zajęcia terenowe/ wycieczkę przyrodniczą
      • przeprowadzić zajęcia/ warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska
      • przygotować szkolną wystawę ekologiczną
      • przygotować ulotkę/ broszurę/ komiks o tematyce ekologicznej
      • wykonać doświadczenie / obserwację przyrodniczą
      • stworzyć trzy strony do e-booka
    • „Z ekologią na Ty”
     • „Z ekologią na Ty”

     • Nasza szkoła rozpoczyna realizację Ogólnopolskiego projektu „Z ekologią na Ty”. Zatruwanie środowiska to problem współczesnego świata. Powinien on zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie. Błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń. Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Mając na uwadze ochronę środowiska, klasy 1-3 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”. Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.
      W ramach projektu podejmiemy takie między innymi działania jak:
      - zorganizowanie szkolnej akcji zachęcającej do segregacji śmieci,
      - utworzenie szkolnej zbiórki makulatury,
      - udział w akcji sprzątania świata,
      - posadzenie drzew na terenie placówki,
      - pokaz eko mody,
      - eko konkursy,
      I wiele innych…

      Zapraszamy też wszystkich uczniów i Rodziców do wspólnego działania, bo bez Was nie osiągniemy sukcesu. Dbając razem o przyrodę, zapewniamy nie tylko sobie, ale i przyszłym pokoleniom niebagatelny majątek w postaci czystego świata.

    • "Wszystkie Dzieci Zbierają Elektrośmieci""
     • "Wszystkie Dzieci Zbierają Elektrośmieci""

     • Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Praktyczną stroną jest zbiórka elektrośmieci prowadzona we współpracy z placówkami oświatowymi na terenie całego kraju. W zamian za uzbierane kilogramy szkoły otrzymują nagrody rzeczowe w postaci  materiałów biurowych i tuszy lub tonerów. Zużyty sprzęt (baterie, drobny sprzęt elektroniczny i elektryczny) przynosimy do szkoły. Sprzęt składujemy na parterze przy wejściu do piwnicy przy sali 6 i 7. Koordynatorem akcji jest p. Elżbieta Rybczyńska.

    • Sprzątanie Świata
     • Sprzątanie Świata

     • "Posprzątajmy Polskę,
      wszędzie, wzdłuż i wszerz,
      z tych wczorajszych śmieci,
      z tych jutrzejszych też.
      A na koniec czułe słowa
      padną w tej piosence,
      posprzątajmy sobie w głowach,
      by nie śmiecić więcej!"

      Tegoroczne hasło kampanii "Sprzątanie Świata" brzmi: „Wszystkie śmieci są nasze”. „Sprzątanie Świata” to globalna, ekologiczna międzynarodowa akcja, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. ... dlaczego pomimo upływu lat nadal sprzątamy? – bo nadal śmiecimy. Porzucone śmieci znajdujemy w miejscach z natury pięknych tj. lasach łąkach, plażach itp., gdzie zwykle szukamy wytchnienia od codziennej pracy. Dlatego tym bardziej niezbędna jest edukacja ekologiczna prowadzona już od najmłodszych lat. Akcja ,,Sprzątanie świata” była nie tylko spacerem integrującym poszczególne klasy. To przede wszystkim praktyczna lekcja szacunku do przyrody. Jako nauczyciele liczymy na to, że uczeń, który podniesie butelkę, puszkę czy papierek zastanowi się nad własnym postępowaniem i sam nie rzuci śmieci w nieodpowiednim miejscu. Chcielibyśmy, by wyedukowani w ten sposób młodzi ludzie przerwali łańcuch nieodpowiednich zachowań wobec bogactwa niszczonej przyrody. Marzymy, aby w kolejnych latach worki wracały zupełnie puste i akcja okazała się całkowicie niepotrzebna z uwagi na kulturę, odpowiedzialność i ekologiczną postawę mieszkańców naszej planety.

       

    • Światowy Dzień Zwierząt
     • Światowy Dzień Zwierząt

     • Po raz kolejny w naszej szkole z okazji zbliżającego się ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT, który obchodzimy 4 października, ogłaszamy  akcję dobroczynną   zorganizowaną  na rzecz podopiecznych  Fundacji „Na Pomoc Zwierzętom”. Zbieramy tylko mokrą karmę w puszkach! Można również przynosić stare koce i ręczniki. Akcja trwa do 4 października. Karmę należy składać w sali nr 16 (klasy 4-8) i  nr 22 (klasy 0-3).  Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji. SZKOLNE KOŁO PCK I  KLUB OŚMIU.

    • Narodowy Dzień Sportu
     • Narodowy Dzień Sportu

     • W czwartek 15 września odbył się Narodowy Dzień Sportu w Wałbrzych Moje Miasto zorganizowany przez naszą szkołę. Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za wspólną zabawę:

      - profesjonalna rozgrzewka z siatkarzami KPS Chełmiec Wałbrzych 
      - sześć sportowych konkurencji dla klas 0-3 i 4-8
      - poszukiwania medali w hali Aqua
      - mecz siatkówki nauczyciele vs uczniowie (wynik był sprawą drugorzędną )

      Dziękujemy prezesowi Aqua Zdrój Waldemarowi Kujawie za możliwość zorganizowania imprezy w komfortowych warunkach Zobaczcie zdjęcia z tego wydarzenia a my gwarantujemy - było mnóstwo świetnej zabawy, sportowych emocji i wzajemnej integracji wszystkich klas z PSP 6 Brawo MY!

    • Akcja „Narodowe Czytanie” w naszej szkole
     • Akcja „Narodowe Czytanie” w naszej szkole

     • Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie naszej szkoły intensywnie rozpoczęli działania związane z promocją czytelnictwa. „Narodowe Czytanie” jest doskonałą okazją, aby uczniowie docenili wartość czytania oraz spotkali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. W tym roku 2 września odbyła się 11 edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której nasi uczniowie w auli szkolnej odczytywali "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza - przełomowy zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm.

    • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
     • Rozpoczęcie Roku Szkolnego

     • Dzień pierwszego września to tradycyjnie już rozpoczęcie roku szkolnego w całym kraju. Nasza szkoła uroczyście zainaugurowała zbliżające się 10 miesięcy nauki w sali gimnastycznej - po krótkim przemówieniu Dyrektor Doroty Kominko-Krej uczniowie zapoznali się ze zmianami, jakie czekają na nich już od jutra w murach szkolnych. Reprezentacja SP 6 wzięła również udział w obchodach miejskich, podczas których oficjalnie debiutował nowy poczet sztandarowy złożony z uczniów klas „8”.

    • Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023
     • Inauguracja Roku Szkolnego 2022/2023

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się dnia 1 września. Dla oddziału przedszkolnego oraz klas I - III o godzinie 8:30 (sala gimnastyczna), dla klas IV - VIII o godzinie 9:30 (sala gimnastyczna).

    • Wyprawka - oddział przedszkolny 2022/2023.
     • Wyprawka - oddział przedszkolny 2022/2023.

     •  

      Poniżej podajemy wykaz niezbędnych rzeczy i przyborów dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podsatwowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu:

      1. Podręcznik "Drużyna marzeń" wyd. WSIP (proszę samodzielnie nie kupować podręcznika, wszytkie informacje dotyczące podręczników zostaną Państwu podane podczas oranizacyjnego zebrania 25.08.2022r.)

      2. Worek na strój gimnastyczny: biała koszulka, spodenki granatowe/czarne, białe skarpetki, obuwie sportowe (wygodne, łatwe do założenia przez dziecko, z białą podeszwą). 

      3. Strój galowy na uroczystości szkolne. 

      4. Przybory potrzebne do zajęć:

      • 2 teczki na gumkę na prace plastyczne, 

      • przybory w piórniku: gumka do ścierania, ołówek gruby i ołówek cienki, temperówka z cieńkim i grubym otworem,  kredki ołówkowe (12 kolorów np.. Bambino), klej, nożyczki. 

      • pisaki  (12 kolorów),

      • kredki woskowe/świecowe,

      • pędzel gruby i cienki,

      • farby plakatowe minimum 8 kolorów,

      • kubeczek na pędzelek, 

      • plastelina ( 12 kolorów),

      • bibuła ok. 6 kolorów,

      • klej w sztyfcie 

      • bezpieczne nożyczki z zaokrąglonymi końcówkami,

      • blok techniczny: 2 x A3, 2 x A4,

      • blok rysunkowy: 2 x A3, A x A4,

      • blok  z kolorowymi kartkami: 2 X A4,

      • ryza papieru ksero A 4,

      • chusteczki higieniczne – pudełko 2 szt.

      • ręczniki papierowe – 2 szt,

      • chusteczki nawilżane – 2 opakowania 

      Wszystkie przybory w miarę możliwości powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka. 

      Pozostałe informacje na temat potrzebnych przyborów dla dziecka zostaną ustalone na  zebraniu organizacyjnym 25.08.2022r. 

    • WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
     • WYPRAWKA DLA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ

     • Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych rzeczy i przyborów dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie I w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu: 

      1.PIÓRNIK: linijka, 2 ołówki, gumka, temperówka, kredki ołówkowe, pisaki, nożyczki, klej.

      2. ZESZYTY: 2 zeszyty 16 kartkowy w trzy linie, 4 zeszyty 16 kartkowe w kratkę.

      3. BLOKI :

      - z białymi kartkami- techniczny- mały(A4) - 4szt i duży(A3) - 2szt. 

      - z kolorowymi kartkami -techniczny mały(A4) - 2 szt.  i duży(A3) - 1 szt. 

      - duży blok rysunkowy biały (A3) - 2 szt. 

      - kolorowy papier (wycinanki) - 2 szt. ,kolorowy papier samoprzylepny - 1 szt. 

      4. Farby plakatowe, pędzelki: cienki i gruby, kubeczek na wodę.

      5. Plastelina - 2 opakowania

      6. Kredki pastelowe - 1 opakowanie 

      7. Gruba papierowa teczka - 1 szt. 

      8. Strój gimnastyczny: biała koszulka i granatowe/czarne krótkie spodenki , tenisówki na białej podeszwie.

      9. Podkładka na śniadanie - 1 szt. 

      10. Podkładka duża na zajęcia plastyczno-techniczne - 1 szt. 

      11. Ryza papieru ksero A4 - 1 szt. 

      12. 0buwie do szkoły na zmianę.

      13. Worek na obuwie zmienne (podpisany).

      14. Strój galowy – biała bluzka/koszula, granatowa lub czarna spódniczka/spodnie.

      15. Tornister lekki, pakowny, sztywny lub z usztywnioną wkładką przylegającą do pleców dziecka.

       

      Warto pamiętać, że zakupione przybory  i zeszyty należy starannie podpisać na zewnętrznej stronie okładki, by później nie było niepotrzebnych nieporozumień czy łez z powodu zagubienia czy podmiany szkolnych akcesoriów.

      Pozostałe informacje na temat potrzebnych przyborów dla dziecka, zostaną ustalone  na pierwszym zebraniu organizacyjnym 26.08.2023r. 

    • Wakacje!!!
     • Wakacje!!!

     • Serdecznie życzymy, aby nadchodzące wakacje były radosne, ciekawe, słoneczne, a przede wszystkim bezpieczne, by sprzyjały poznawaniu ciekawych miejsc i zawieraniu nowych przyjaźni. Życzymy, by wakacje były czasem zasłużonego i efektywnego wypoczynku, byśmy mogli nabrać sił, zapału do pracy i do nowych wesołych zabaw w szkole w kolejnym roku. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne.

    • Zapamiętaj!!!
     • Zapamiętaj!!!

     • Nad morzem

      Morze to potężny żywioł, z którym trzeba się liczyć. Pamiętajmy zatem o kilku istotnych regułach:

      • Kąpmy się tylko w miejscach dozwolonych i pod opieką dorosłych. Jeśli miejsca strzeże ratownik – zawsze stosujmy się do jego poleceń.
      • Miejsce na kąpiel musi być bezpieczne. Dlatego nie wolno się kąpać przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, portach, zaporach, a także w brudnej wodzie i tam, gdzie są silne wiry i prądy.
      • Nigdy nie kąpmy się w rwących rzekach, bo wystarczy poślizgnąć się na kamieniu, żeby porwał nas nurt.Idąc na plażę, nie zapominajmy o kremie z filtrem UV. Ciało nasmarujmy już około 20–30 minut przed wyjściem na słońce, czynność tę powtarzając co 2–3 godziny i po każdym wyjściu z wody.
      • Chcąc uchronić się przed udarem, między godziną 11 a 16 ukryjmy się w cieniu.
      • Nie zapominajmy o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy. 
      • Pamiętajmy, by zabrać ze sobą wodę oraz coś do jedzenia. 
      • Nie wchodźmy do morza podczas burzy, deszczu lub mgły.
      • Jeśli długo przebywaliśmy na słońcu – poczekajmy chwilę w cieniu, zanim wejdziemy do wody. Pozwoli nam to uniknąć szoku termicznego.
      • Nie pływajmy w pobliżu wodorostów. Zwracajmy uwagę na dno i ukształtowanie zbiornika.
      • Pływajmy wyłącznie w obszarze wyznaczonym przez boje.
      • Skoki do wody wydają się świetną rozrywką, ale przy odrobinie pecha mogą skończyć się trwałym kalectwem. 
      • Wybierając się na kajaki, łódki czy rowery wodne, zawsze zakładajmy kapok. Pamiętajmy też, aby nie pływać wieczorem i po zmroku. To niebezpieczne i łatwo zgubić się na wodzie.

      W górach

      Jednym z największych zagrożeń w górach jest zmieniająca się w szybkim tempie pogoda. Przed każdą górską wycieczką dowiedzmy się, jakie są przewidywane warunki atmosferyczne!

      • Zawsze pamiętajmy o naładowanej komórce z numerem GOPR – 601 100 300.
      • Najlepiej wyruszajmy już wczesnym rankiem. 
      • Zaplanujmy trasę, uwzględniając swoje umiejętności, pogodę oraz godzinę zachodu słońca. 
      • Sprawdźmy, czy na wybranym przez nas szlaku są jakieś schroniska, szałasy, leśniczówki itp., w których można się schronić, jeśli nagle zmieni się pogoda. 
      • Przed górską wędrówką spakujmy do plecaka mapę. 
      • Zabierzmy ze sobą: zapasowe skarpetki, czapkę, koszulę lub inne okrycie z długim rękawem, pelerynę, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy.
      • Pamiętajmy o prowiancie – polecamy produkty z dużą zawartością węglowodanów, np. czekoladę lub baton energetyczny.
      • Nie zapominajmy o  okularach przeciwsłonecznych.
      • Przed wyjściem w góry poinformujmy kogoś, gdzie się wybieramy, jakim szlakiem i o jakiej porze planujemy wrócić. 

      W razie nagłej zmiany pogody, szukajmy podstawowych oznaczeń szlaku turystycznego. Jest to prostokątny znak – kolorowy pasek, oznaczający kolor szlaku, pomiędzy dwoma białymi paskami. W Polsce mamy 5 kolorów szlaków: 

      • czerwony - szlak główny dla danych gór, zwykle prowadzi przez najwyższe i najciekawsze szczyty pasma;
      • niebieski – trasy dalekobieżne, warto planować nimi wyprawy, gdy nie chcemy schodzić z gór i planujemy nocować w schronisku;
      • zielony żółty – krótkie szlaki, które zwykle krzyżują się z innymi szlakami;
      • czarny – krótkie szlaki dojściowe.

      Spacer do lasu lub na łąkę

      Wchodząc do lasu, poruszajmy się po wydeptanych ścieżkach. Każde miejsce wygląda podobnie, więc łatwo się zgubić, chodząc na przełaj. Jeśli dostrzeżemy dzikie zwierzę, nie zbliżajmy się do niego. Jeśli to ono idzie w naszym kierunku, zatrzymajmy się i poczekajmy lub zróbmy powoli kilka kroków do tyłu. Nie rzucajmy się do ucieczki (zwierzę może ruszyć w pościg), nie patrzmy zwierzęciu w oczy ani nie pokazujmy mu zębów (odczyta to jako przejaw agresji).

      • Nie dokarmiajmy dzikich zwierząt! To dla nich niezdrowe.
      • Stosujmy preparaty przeciw komarom, kleszczom, szerszeniom oraz osom.
      • Nie rozpalajmy ognisk w lesie i jego pobliżu.
      • Jeśli zauważymy pożar – dzwońmy po straż pożarną. Nie podchodźmy do ognia.

      Wyprawa rowerowa

      • Starajmy się nie podróżować solo.
      • Zawsze jeździjmy w kasku.
      • Miejmy przy sobie apteczkę. 
      • Sygnalizujmy ręką kierunek, w którym chcemy jechać. 
      • Zwalniajmy na krętych drogach. 
      • Słuchajmy i obserwujmy, czy nie zbliża się do nas inny pojazd, czy nie nadjeżdża pociąg lub tramwaj.

      Gdziekolwiek planujemy się wybrać, pamiętajmy o naładowaniu przed wyjściem telefonu lub noszeniu ze sobą przenośnej ładowarki typu power bank – tym bardziej, jeśli planujemy dłuższą wędrówkę, spacer, podróż. Dodatkowo zawsze miejmy w telefonie zapisane numery alarmowe, a także w odpowiedni sposób zapisane numery bliskich osób. Przed imieniem bliskiej osoby powinno znaleźć się słowo „ICE”. Jest to znak dla ratowników medycznych, kogo poinformować w razie wypadku.

       

    • Klub Ośmiu
     • Klub Ośmiu

     • W dobiegającym końca roku szkolnym 2021/2022 wolontariusze Klubu Ośmiu wykazali się empatią, życzliwością, bezinteresownością, zaangażowaniem i gotowością do działania na rzecz potrzebujących biorąc udział w licznych akcjach charytatywnych na rzecz m.in. Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu, DPS "Dom Seniora-Biały Kamień" oraz Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu. Dzięki tym działaniom, wolontariusze rozwijajli swoją osobowość, uczyli się jak zrobić coś dobrego dla innych. Działania wykonane na rzecz potrzebujących osób oraz zwierząt były dla nich formą samorealizacji i rozwoju osobistego. Dały także satysfakcję pensjonariuszom oraz oznaczały polepszenie bytu dla przebywających w schronisku psów i kotów.

    • Potyczki matematyczno - sportowe
     • Potyczki matematyczno - sportowe

     • Kolejne czerwcowe atrakcje - na zaproszenie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałbrzychu wzięliśmy udział w Potyczkach matematyczno-sportowych dedykowanych dla klas IV Było sporo śmiechu, dobrej zabawy oraz elementów akrobatycznych Oprócz zadań sprawnościowych uczniowie musieli rozwiązywać zagadki związane z królową nauk - zapewniamy, nie było tak gładko! Koniec końców wszystko co dobre szybko mija, zatem dziękujemy gospodarzom za zaproszenie a pozostałym reprezentacjom szkolnym za wspólną zabawę Do zobaczenia w przyszłym sezonie 2022/23

    • Zbiórka karmy dla zwierząt
     • Zbiórka karmy dla zwierząt

     • Klub Ośmiu ogłasza zbiórkę karmy dla zwierząt będących pod opieką  Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu. Zbieramy tylko mokrą karmę w puszkach dla psów i kotów! Można również przynosić koce, pościele i ręczniki. Akcja trwa do 20 czerwca. Karmę należy składać w sali nr 14 (klasy 4-8) i  bibliotece (klasy 0-3).

      Pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału.
      M. Borecka, J. Sikora (opiekunowie szkolnego Klubu Ośmiu)
      I. Sadlak (opiekun szkolnego klubu PCK)

    • Mistrzostwa Wałbrzycha w piłce nożnej dziewcząt
     • Mistrzostwa Wałbrzycha w piłce nożnej dziewcząt

     • Dziewczyny lubią brąz Reprezentacja naszej szkoły wzięła dzisiaj udział w Mistrzostwach Wałbrzycha piłki nożnej dziewcząt, w której zajęła ostatecznie bardzo wysokie 3 miejsce Piękna pogoda, jedenaście strzelonych bramek i uśmiechy na koniec zmagań, czego chcieć więcej?

      Skład brązowych medalistek:

      Wiktoria Oroń
      Pola Gileta
      Weronika Paduch
      Oliwia Machowska
      Nicole Kontny
      Judyta Barzyk

      Selekcjoner: Fabian Kurzawiński

    • Konkurs "Wałbrzych - odkrywam moje miasto"
     • Konkurs "Wałbrzych - odkrywam moje miasto"

     • Miło nam poinformować, że uczennica klasy 5a naszej szkoły zajęła II miejsce w konkursie literackim pt. „WAŁBRZYCH - ODKRYWAM MOJE MIASTO”. Maryna odebrała dziś dyplom wraz z nagrodą w Powiatowej i Miejskiej „Bibliotece pod Atlantami”.

      Gratulujemy