• "Dziel się Uśmiechem"

    Celem Programu jest edukacja dzieci w klasach 0-3 na temat prawidłowej higieny jamy ustnej w wybranych szkołach podstawowych, przedszkolach lub zespołów szkolno-przedszkolnych. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez nauczycieli, którzy współpracują z PCK.

    Szkolną  koordynatorką programu jest Pani Małgorzata Cąpała. 

     

    "Bieg po zdrowie"

    „Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami.

    Główne cele programu:

    • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
    • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
    • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

    Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców.  Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

    Podczas cyklu zajęć dzieci będą:

    • dyskutować,
    • wymieniać doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
    • przeprowadzać wywiady z osobami niepalącymi,
    • liczyć koszty palenia papierosów,
    • pracować w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
    • tworzyć komiks z bohaterami programu.

    Szkolnymi  koordynatorkami programu są Panie: Joanna Kraśnicka i Małgorzata Cąpała.

     

    "Nie pal przy mnie proszę”- Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

    Cel główny programu: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu.

    Cele szczegółowe:

    • uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
    • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
    • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
    • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
    • wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

    Założenia programu:

    • Przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych (dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych) w ciągu roku szkolnego, pod tytułem:

                1. „Co to jest zdrowie?”

                2. „Od czego zależy nasze zdrowie?”

                3. „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?”

                4. „Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

                5. „Nie pal przy mnie, proszę.

    • Realizacja zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
    • W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).

    Szkolnymi  koordynatorkami programu są Panie: Joanna Kraśnicka i Małgorzata Cąpała.