• Numer  konta bankowego

    Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

    im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu 

    "SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW"

    PKO BANK POLSKI  24 1020 5095 0000 5502 0260 2084