• Innowacje pedagogiczne

   • Polskie baśnie i legendy

    Innowacja_pedagogiczna.pdf


    Projekt ekologiczny „Z ekologią na Ty”

    Zatruwanie środowiska to problem współczesnego świata. Powinien on zwracać uwagę wszystkich ludzi, a w szczególności młodych. To oni w przyszłości będą decydować o wielu sprawach i to im powinno się zwracać uwagę na wiele błędów popełnianych w dzisiejszym świecie. Błędów, które mogą zaważyć na przyszłych losach pokoleń. Powinniśmy żyć w czystym i zdrowym środowisku, a przez kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko możemy to osiągnąć. Mając na uwadze ochronę środowiska, klasy 1-3 biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym  „Z ekologią na Ty”.
     Głównym celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko. Należy uwrażliwiać młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego świata dla ich zdrowia oraz uzmysłowić im, iż sami mogą przyczynić się do zmniejszenia dewastacji środowiska.

      W ramach projektu podejmiemy takie między innymi działania jak:
    - zorganizowanie szkolnej akcji zachęcającej do segregacji śmieci,
    - utworzenie szkolnej zbiórki makulatury,
    - udział w akcji sprzątania świata,
    - posadzenie drzew na terenie placówki,
    - pokaz eko mody,
    - eko konkursy,
    I wiele innych…

      Zapraszamy też wszystkich do wspólnego działania, bo bez Was nie osiągniemy sukcesu.
    Dbając razem o przyrodę, zapewniamy nie tylko sobie, ale i przyszłym pokoleniom niebagatelny majątek w postaci czystego świata.

        

    Zadania-Z_ekologia na TY-II edycja.pdf