• Srebro dla rocznika 2009
     • Srebro dla rocznika 2009

     • Dnia 27 marca w Wałbrzyskiej Hali Mistrzów (OSiR) odbyły się międzyszkolne zawody sportowe kl. II szkół podstawowych rocznik 2009. Miło nam poinformować, że nasza szkoła PSP nr 6 Wałbrzych zdobyła ll miejsce, srebrny puchar a uczestnicy oczywiście srebrne medale. Wszystkim za włożony trud GRATULUJEMY!

     • Mineły trzecie zajęcia fotograficzne.

     • Zajęcia fotograficzne - 15 marca odbyły się już trzecie zajęcia fotograficzne w ramach PROJEKTU UNIJNEGO. Tym razem uczniowie zajmowali się malowaniem światłem na długich czasach otwarcia migawki oraz zamrażaniem ruchu na bardzo krótkich czasach naświetlania. W praktyce również zajęliśmy się perspektywą żabią i z lotu ptaka. Na kolejnych zajęciach, które odbędą się w środę 28.03.2018 o godzinie 14:30, uczniowie sami skonstruują aparaty fotograficzne z puszek po napojach oraz dowiedzą się czym jest solarigrafia.

    • Z wizytą w Warszawie.
     • Z wizytą w Warszawie.

     • Dnia 16 marca 2018r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu tj. Alicja Filipkowska, Hanna Ławniczak, Maria Serwińska, Jakub Kokot i Kacper Michalewski za dobre wyniki       w nauce zostali nagrodzeni wyjazdem do zaprzyjaźnionego LXX Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie pod patronatem Aleksandra Kamińskiego. W tym też Liceum Ogólnokształcącym zorganizowana została sesje popularnonaukowa pt. „Szlakiem nauczyciela mistrza. W świecie wartości Aleksandra Kamińskiego”. W ten sposób została uczczona 40. rocznica śmierci Patrona Szkoły. Szkoła gościła z tej okazji niezwykłych postaci związanych z ruchem Kamykowym m.in. Panią Barbarę Wachowicz, Honorową obywatelkę m. st. Warszawy oraz autorkę wielu wspaniałych książek o dziejach harcerstwa polskiego, wybitnych Polakach. Gawęda, której wysłuchaliśmy poświęcona była kontaktom z autorem „Kamieni na szaniec” i jego marzeniom o ideale Polski godnej szacunku; harcmistrza Dariusza Supła, przewodniczącego ZHP; Pana Jakuba Nowakowskiego „Tomka”    z batalionu „Zośka”; Dr Jakuba Czarkowskiego, który wygłosił prelekcję „Harcerskie wartości w życiu Aleksandra Kamińskiego Kamyka”.

        Zaproszeni byli również różni przedstawiciele szkół z poza Warszawy Pani Justyna Sikora i Justyna Szczęsna     z PSP 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu wraz z uczniami.

      Uroczystość miała również oprawę artystyczną. Wystąpił chór LXX LO, soliści i uczniowie szkoły, dzięki którym usłyszeliśmy wzruszające pieśni powstańcze oraz utwory współczesne.

      Dnia 17 marca 2018r. odbył się uroczysty apel na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w którym delegacja PSP nr 6 wzięła udział. Zostały złożone kwiaty pod pomnikiem prof. Aleksandra Kamińskiego. Nie zapomnieliśmy również o odwiedzinach przy grobie Zośki, Alka i Rudego, bohaterów „Kamieni na szaniec”, jak również przy pomniku 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

      Ostatnie chwile spędziliśmy na zwiedzaniu stolicy. Udało nam się zobaczyć: pomnik Małego Powstańca, pomnik Powstania Warszawskiego, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta, pomnik Henryka Sienkiewicza, Fryderyka Chopina i Józefa Piłsudskiego. Udało nam się zwiedzić lubiane przez wszystkich Centrum Nauki Kopernik gdzie bawiliśmy się naprawdę świetnie. Nie zapomnieliśmy również o pamiątkowym zdjęciu pod Syrenką i oczywiście pod Stadionem Narodowym.

      Mimo mroźnych dwóch dni wycieczka była bardzo udana za którą bardzo dziękujemy dyrekcji Naszej Szkoły Pani Barbarze Lisowskiej i Pani dyrektor LXX LO w Warszawie Annie Szumiec-Mitera.    

    • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
     • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Gen Andersa 50 58-304 Wałbrzych tel: 748477720, list@szkola6.pl. 
      2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@wba.pl, tel. 604 788 581
      3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach:
       • niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
       • niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
       • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
      4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
       • organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;
       • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
      6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
      7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

      W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    • Pierwszy Dzień Wiosny
     • Pierwszy Dzień Wiosny

     • 21 marca w naszej szkole obchodziliśmy Pierwszy Dzień Wiosny. W tym dniu uczniowie klas młodszych do szkoły przyszły kolorowo przebrane w wiosenne barwy. W dalszej części obchodów zebraliśmy się w auli gdzie uczniowie klas pierwszych przygotowali występ artystyczny. Były to wierszyki i piosenki o wiośnie. Pod koniec spotkania uczniowie z każdej klasy zaprezentowali się w swoich strojach wiosennych oraz przedstawili przygotowane kukły Marzanny. Następnie w rytm piosenek o wiośnie udaliśmy się na przemarsz po najbliższej okolicy. Po przemarszu na boisku szkolnym zostały spalone kukły i radosnym okrzykiem witaliśmy wiosnę. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie i zaangażowanie.  

       

    • W świecie mitów
     • W świecie mitów

     • Dnia 9 marca br. klasa 5a prezentowała mit pt."Demeter i Kora". Podzieleni na kilkuosobowe grupy uczniowie, przez dwa tygodnie przygotowywali się do swojej roli.Próby odbywały się w szkole i domach uczniów. Sami organizowali sobie stroje i rekwizyty. Dzisiaj mogli się poczuć jak prawdziwi aktorzy. Do zadania podeszli profesjonalnie. 

    • Sukces goni sukces.
     • Sukces goni sukces.

     • Tym razem uczennice klas piątych i szóstych pochwaliły się trzecim miejscem zdobytym podczas Igrzysk w MINIPIŁCE RĘCZNEJ. Gratulujemy i dziękujemy: Wiktorii Adamczyk, Kindze Baran, Karolinie Cios, Mai Domoradzkiej, Ameli Dźwigaj, Wiktorii Horodyskiej, Martynie Kwiatkowskiej, Mai Lewandowskiej, Natalii Półchłopek oraz Aleksandrze Purwin. Trenerem był Pan Marek Henczka. Dziękujemy.

    • Odbyły się już drugie zajęcia fotograficzne.
     • Odbyły się już drugie zajęcia fotograficzne.

     • 23 lutego na pierwszych zajęciach fotograficznych w tym roku szkolnym  uczniowie naszej szkoły poznali historię fotografii oraz czym jest camera obscura. Omówiliśmy budowę lustrzanki fotograficznej, zapoznaliśmy się z rodzajami aparatów fotograficznych jak również uczniowie poznali rodzaje perspektywy w fotografii. Pokazaliśmy różnicę pomiędzy aparatami cyfrowymi a analogowymi. Wstępnie także omówiliśmy jak wykonać dobre zdjęcie opierając się na przykładach. Jednym słowem zajmowalismy się samą teorią.

      Zajęcia praktyczne odbyły się 28 lutego -  wstępne warszataty z luksografii. 

      Uczniowie na materiale światłoczułym rejestrowali różne przedmioty a następnie przy użyciu specjalnego preparatu utrwalali obraz uzyskany na papierze czarnobiałym. A to dopiero początek zabawy...

    • Kolejny sukces naszych uczniów.
     • Kolejny sukces naszych uczniów.

     • Gratulujemy uczniom: Konradowi Buraczyńskiemu, Sebastianowi Domek, Mateuszowi Jarzyńskiemu, Jakubowi Kokot, Piotrowi Matuła, Miłoszowi Mniszek, Kamilowi Pawlak, Kacprowi Stec oraz Miłoszowi i Tomaszowi Wilińskim. Nasi uczniowie w miejskich zawodach MINIPIŁKI RĘCZNEJ zdobyli PIERWSZE MIEJSCE! Dziękujemy również panu Markowi Henczce za przygotowanie i wspieranie naszych uczniów podczas meczu. Życzymy dalszych sukcesów.

    • Drzwi Otwarte
     • Drzwi Otwarte

     • W środę 21 lutego br., o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej odbyły się Drzwi Otwarte, podczas których swoje występy zaprezentowali uczniowie klas młodszych. Na samym początku obejrzeliśmy prezentacje o szkole którą przedstawiła p. Ilona Pawłowska. Następnie swój występ rozpoczęli uczniowie klasy III b pod kierunkiem p. Małgorzaty Jurkiewicz, humorystycznym przedstawieniem Kopciuszka. Po nich klasa II a wraz ze swoją wychowawczynią p. Marzeną Mołczan przedstawiła "Rzepkę" Juliana Tuwima. III b przy rytmach Deszczowej piosenki zaprezentowała układ taneczny z parasolkami, który przygotowała p. Ewa Neronowicz. Na koniec wystąpiły dzieci z oddziału przedszkolnego pod opieką p. Bożeny Dymańskiej. Na koniec można było odwiedzić pomieszczenia szkolne w których przyszli uczniowie rozpoczną od września rok szkolny.

    • Pasowanie na czytelnika
     • Pasowanie na czytelnika

     • Dnia 13 lutego br., odbyło się pasowanie na czytelnika klas pierwszych. Odświętnie ubrani uczniowie w tym dniu po raz pierwszy od przybycia do naszej szkoły mogli wypożyczyć swoją pierwszą książkę. Zanim to jednak nastąpiło mieli możliwość obejrzenia krótkiego przedstawienia zatytułowanego „W krainie książek”, przygotowanego przez uczniów klasy VI b. Uroczystość zakończyła się przyrzeczeniem złożonym przez pierwszaków, dotyczącym szanowania i dbania o książki. Po przyrzeczeniu uczniowie otrzymali dyplomy i drobne niespodzianki.

    • Karnawał klas młodszych
     • Karnawał klas młodszych

     • Dnia 9 lutego uczniowie klas młodszych i oddziałów przedszkolnych wzięły udział w zabawie karnawałowej.  Imprezę w sali gimnastycznej prowadził wodzirej, który zajmował się prowadzeniem zabaw i puszczaniem muzyki. Przebrania karnawałowe były bardzo pomysłowe. Można było spotkać: wróżki, księżniczki, krasnali, czarodzieji, piratów itp. Dzieci miały okazję miło spędzić czas. 

    • Rocznica Urodzin Patrona
     • Rocznica Urodzin Patrona

     • Czym jest dzielność? Co wiemy o Aleksandrze Kamińskim? Na te i inne pytania odpowiadała młodzież "szóstki" w związku z Rocznicą Urodzin Patrona, którą obchodziliśmy 9 lutego. Tego dnia na przerwach rozbrzmiewały pieśni harcerskie. Uczniowie uzupełniali swoją wiedzę i poznawali fakty z życia Patrona na podstawie: filmów, zdjęć archiwalnych, wywiadów i fotografii. Dodatkowo klasy IV-VII brały udział w quizie. Celem było przypomnienie wydarzeń, miejsca i postaci z kręgu Patrona. W ten wyjątkowy piątek dla uczczenia pamięci Aleksandra Kamińskiego, obowiązywały stroje galowe. Zauważyć można było w tym dniu niecodzienną atmosferę wśród uczniów. 

    • Kangur 2018
     • Kangur 2018

     • Dnia 15 marca 2018 roku w naszej szkole odbędzie się konkurs matematyczny Kangur. Koszt konkursu to 9 zł. Zgłoszenia do konkursu wraz z wyliczoną kwotą prosimy zgłaszać do p. Renaty Różek do 12 lutego 2018 r. Koordynatorem konkursu jest p. Artur Rak i p. Renata Różek.

    • Bezpieczne ferie
     • Bezpieczne ferie

     • Aby wypoczynek dostarczył niezapomnianych wrażeń i umożliwił pełne korzystanie z uroków zimy, pamiętać należy o kilku ważnych zasadach. Gwarancją udanego wypoczynku jest przede wszystkim umiejętność zatroszczenia się o zdrowie własne i innych. Zimą szczególne znaczenie dla zdrowia dziecka ma aktywność fizyczna  oraz  dobrze dobrany jadłospis. Pełnowartościowa dieta,  zawierająca duża dawkę witamin i minerałów oraz aktywne spędzanie wolnego czasu wzmocni młody organizm i uchroni go przed zimowymi infekcjami. Należy również zwrócić uwagę na zachowanie higieny osobistej, szczególnie częste i prawidłowe mycie rąk oraz bezpieczne zachowania na drodze i w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi artykułami.

      MROZY.doc 
      BEZPIECZNE_FERIE.pdf 
      FERIE.pdf 
      GRYPA.doc 
      DOPALACZE.pdf 
       5_sposobow_na_grype.pdf

    • NieBoTak GAME
     • NieBoTak GAME

     • Realizacja zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych należy do naszych działań priorytetowych.
      Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem.

      Spożywanie alkoholu przez osoby niepełnoletnie upośledza czynności poznawcze, koncentrację uwagi, zapamiętywanie, uczenie się, rozwój kontroli emocjonalnej, powoduje podejmowanie zachowań ryzykownych, groźnych dla życia i zdrowia, zakłóca proces rozwojowy, może powodować spowolnienie wzrostu i zaburzenia hormonalne.

      Działaniom profilaktycznym, podnoszącym świadomość młodych ludzi, wychodzi naprzeciw „NieBoTak! Game” – aplikacja mobilna powstała przy współpracy z Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych.

      Gra jest i pozostanie całkowicie darmowa!

      Prócz wartości edukacyjnej, „NieBoTak! Game” wzbogacona została o elementy grywalizacji. Uczniowie odpowiadają na pytania z zakresu wiedzy o alkoholu, walczą o certyfikat, a uzyskane punkty mogą przekazać swojej szkole.
      TOP 10 szkół, najlepsze szkoły w Twojej okolicy – to tylko niektóre z rankingów, w których Państwa placówka może znaleźć się w ścisłej czołówce.

      By wziąć udział w wyścigu, wystarczy rozpowszechniać ideę „NieBoTak! Game” wśród uczniów oraz nauczycieli swoich szkół i grać!

      Darmowa aplikacja jest dostępna do pobrania:
      - poprzez stronę niebotak.mobi,
      - w sklepach App Store i GooglePlay.

    • Kiermasz Świąteczny
     • Kiermasz Świąteczny

     • 13 grudnia odbył się w naszej szkole Kiermasz Świąteczny, który organizowany jest co roku. Na specjalnie przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie wykonane bożonarodzeniowe dekoracje, m.in. choinki z szyszek, makaronu, wspaniałe stroiki, bombki, aniołki, itp. W tym roku szkolnym przybyły dodatkowe stoiska a mianowicie stoiska klas siódmych oraz stoisko nauczycieli na którym znalazły się ozdoby wykonane przez nich samych. Ozdoby były bardzo pomysłowe i kolorowe. W tym dniu oprócz ozdób każdy mógł zakupić ciasta oraz ciepłe napoje. Podczas kiermaszu atmosferę świąt wypełniały kolędy. Cały kiermasz przepłynął w miłej i świątecznej atmosferze. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom i zapraszamy za rok.

    • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
     • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

     • 11 grudnia br., świętowaliśmy w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Kolejny raz skorzystaliśmy z okazji, aby przypomnieć dzieciom, że oprócz obowiązków mają swoje prawa. Wcześniej uczniowie z klas IV - VII musieli w tym dniu ubrać się w wybrane kolory. Wspólne spotkanie wszystkich uczniów oraz nauczycieli rozpoczęło się na trzeciej godzinie lekcyjnej. Na medal, a właściwie na nagrody, spisali się również uczestnicy konkursu o znajomości Praw Dziecka, z klas IV-VII. Świetnie sobie radzili z odpowiedziami. W konkursie pierwsze miejsce zajęła klasa 6 b. Drugie przypadło razem klasie 5 a i 7 a. Gratulujemy. Atmosferę wspólnego świętowania podgrzewały gromkie brawa. Tak, jak na lekcjach przypominamy uczniom o ich obowiązkach, tak warto, aby podczas Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka przemówiły dzieci, przypominając dorosłym, że dziecko to także człowiek, tyle że jeszcze mały.

       

    • Plan Lekcji i Zastępstwa
     • Plan Lekcji i Zastępstwa

     • Drodzy Uczniowie i Nauczyciele

      możecie już sprawdzić Wasz plan lekcji oraz codzienne zastępstwa. Wystarczy kliknąć na odnośniki na górze strony.

  • Kontakty

   • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
   • list@szkola6.pl
   • 74 84-777-20
   • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
 • Galeria zdjęć

  • III WAŁBRZYSKA GALA PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
  • Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada
  • ŚNIADANIE DAJE MOC
  • DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI w PSP nr 2 w Wałbrzychu
  • SALA EDUKACYJNA "OGNIK" klasa 0, 1a
  • UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA 2019/2020 KLASA 1A i 1B
  • RAJD JESIENNY klasa 0, 1b, 3b
  • PARADA ROWEROWA
  • BĄDŹ BEZPIECZNY
  • WYCIECZKA KLASY 6a I 5a "SZLAKIEM PIASTÓW" - DZIEŃ 3. SKANSEN ETNOGRAFICZNY
  • WYCIECZKA KLASY 6a I 5a "SZLAKIEM PIASTÓW" - DZIEN 2. WENECJA - MUZEUM KOLEJKI WĄSKOTOROWEJ - GNIEZNO - RELAKS W BASENIE
  • WYCIECZKA KLASY 6a I 5a "SZLAKIEM PIASTÓW" DZIEN I. ROGALIN-LEDNICKIE POLA-GNIEZNO-MOGILNO