• Dzień Zwierząt
     • Dzień Zwierząt

     • „Paka dla zwierzaka” z wałbrzyskiego schroniska już gotowa!!! Dobiegła końca zbiórka suchej i mokrej karmy dla czworonogów z wałbrzyskiego Schroniska dla zwierząt. Jak co roku, w związku z Dniem Zwierząt, uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji organizowanej przez szkolny wolontariat i chętnie wzięli udział w zbiórce karmy dla zwierzaków z wałbrzyskiego schroniska hojnie obdarowując czteronożnych przyjaciół. Jesteśmy bardzo dumni, że nasi uczniowie posiadają wiedzę i chęci do niesienia pomocy zwierzakom w potrzebie.

    • Dzień Edukacji Narodowej
     • Dzień Edukacji Narodowej

     • Długo oczekiwany Dzień Edukacji Narodowej już za nami. Wyjątkowo w tym roku piątek trzynastego października upłynął w PSP 6 pod znakiem dobrej zabawy, humoru i uśmiechu, głównie dzięki uczniom klas ósmych. To oni w tym dniu, w ramach Dnia Samorządności, wcielili się w rolę nauczycieli, a członkowie Samorządu Uczniowskiego zastąpili na jeden dzień dyrekcję. No i się zaczęło! Uczniowie stanęli naprzeciw swoich młodszych kolegów i próbowali swoich sił "po drugiej stronie mocy". Łatwo nie było, ale obyło się bez łez, potu, krwi, jedynek i uwag. Nie zabrakło również uśmiechów, życzliwości i dobrych życzeń (przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości) pod adresem nauczycieli i pracowników szkoły. Był to, jak co roku, niesamowity dzień zwieńczony wspaniałym występem przygotowanym przez uczniów pod czujnym okiem pań Justyny Sikory i Joanny Kraśnickiej.

    • Pasowanie na ucznia
     • Pasowanie na ucznia

     • W dniu dzisiejszym miała miejsce bardzo ważna dla wszystkich uczniów klas pierwszych uroczystość. W obecności rodziców i zaproszonych gości: Pani Sylwia Bielawska Wiceprezydent Wałbrzycha, Pana Robert Jagła Posłem, Radnego Rady Miejskiej - Pana Ryszarda Nowaka, Przewodniczącej Rady Rodziców - Pani Anny Juszczak-Wątor, dzieci złożyły ślubowanie i po pasowaniu przez Dyrektora Szkoły stały się pełnoprawnymi uczniami. Zanim to jednak nastąpiło, wszyscy musieli zdać egzamin, czy nadają się na uczniów. Otrzymali do wykonania kilka zadań, miedzy innymi musieli udowodnić, że umieją śpiewać, potrafią się odpowiednio zachowywać. Wszystkie zadania zostały wzorowo wykonane i dzieci złożyły ślubowanie. Po ślubowaniu Pani Dyrektor pasowała wszystkich pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Naszym Pierwszakom życzymy wielu sukcesów.

    • Badminton
     • Badminton

     • W badmintona również gramy, i to całkiem nieźle Nasza szkoła zajmuje 3. i 4. miejsce: odpowiednio w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (Tymon Słonina, Miłosz Flegel) oraz Igrzyskach Dzieci (Damian Mierczyński, Antoni Motyl). Turniej zorganizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 na Podzamczu. Naszym uczniom gratulujemy, to świetny wynik!

    • Akcja "Znicz"
     • Akcja "Znicz"

     • 1 listopada – Święto Zmarłych to wyjątkowy czas, w którym każdy z nas skłania się do zadumy oraz refleksji nad przemijaniem. Święta te wzbudzają w nas tęsknotę za tymi, którzy odeszli. Uroczystość Wszystkich  Świętych to zawsze  wyjątkowy dzień o głębokiej wymowie i niepowtarzalnym nastroju,  który zachęca nas do cichej  refleksji nad  sensem życia. Z tej okazji Szkolny Klub Ośmiu organizuje akcję "Znicz". Serdecznie zapraszamy osoby o dobrych sercach oraz Wszystkich chętnych Wolontariuszy  do przyłączenia się do naszej akcji. Zbieramy znicze oraz stroiki, aby móc później posprzątać zapomniane groby i zapalić tam światełko. Każda pomoc się liczy. Za każdy dar serca serdecznie dziękujmy. Akcja trwa od wtorku 11 października do piątku 27 października. Znicze oraz stroiki należy składać u pani M. Boreckiej w sali nr 25 (kl. 0-3) oraz w sali nr 17 u p. J. Sikory (kl. 4-8). Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji!!! Opiekunowie Klubu Ośmiu

    • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     • Wrocław 2023-10-09

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

      W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że:

      1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczyw szkołach publicznych regulują:

      - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

      - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

      - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.)

      2. Formy pracy uczniów i zasady ich oceniania określa statut szkoły. Jest on uchwalany przez Radę Szkoły (społeczny organ szkoły złożony w równych częściach przez nauczycieli, uczniów i rodziców), a w przypadku jej braku przez Radę Pedagogiczną.

      3. Zadawanie i ocenianie prac domowych przez nauczycieli jest legalne. Zgodne z przepisami prawa oświatowego szkoły w swoich statutach szczegółowo regulują kwestie zadawania i oceniania prac domowych. Określają także sposób i termin poprawiania ocen niesatysfakcjonujących uczniów (w tym zwłaszcza ocen niedostatecznych), liczbę podejść do poprawy i wagę nowej oceny.

      4. W opinii Rzecznika Praw Dziecka wyrażonej w dniu 8 stycznia 2020 r. praca domowa pełni ważne funkcje dydaktyczne, utrwala wiadomości zdobyte podczas zajęć w szkole, rozwija inicjatywę ucznia, kształci samodzielność myślenia i działania. To trafna opinia, wszak - jak mawiali starożytni Rzymianie - repetitio est mater studiorum - powtarzanie jest matką wiedzy. Rzecz jasna zadawanie prac domowych powinno być celowe, przemyślane i dostosowanedo indywidualnych potrzeb ucznia. Prace domowe nie mogą nadmiernie obciążać ucznia, który po zajęciach dydaktycznych w szkole powinien mieć czas na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkaniaz rówieśnikami, a także rozwijanie własnych zainteresowań.

      4. To nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia. W przypadku odczucia, że uczeń jest przeciążony pracami domowymi można zgłosić problem nauczycielowi danego przedmiotu, w dalszej kolejności wychowawcy i dyrektorowi szkoły, który sprawuje w szkole nadzór pedagogiczny. Nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać we wspólnocie szkolnej w spokojnej, merytorycznej rozmowie.

      5. Roztropnie zadawane prace domowe dobrze służą rozwojowi ucznia. Uczą też obowiązkowości i odpowiedzialności. To ważne, bo misją szkoły jest nie tylko uczy, ale i wychowywać młode pokolenie. Traktując uczniów z szacunkiemi serdecznie warto nakładać obowiązki i wysoko trzymać porzeczkę wymagań. Takie przecież będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

       

      Z poważaniem pozostaję

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

       

    • Łańcuch Dobra
     • Łańcuch Dobra

     • Klub Ośmiu  zaprasza do dołączenia się do  VI edycji Akcji Charytatywnej "Łańcuch Dobra". Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie „Pro Salute”. Akcja będzie prowadzona pod nazwą „Łańcuch Dobra” w powiązaniu z biciem rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru, osiągniętego podczas V edycji akcji, czyli długości 127 km 820 m 60 cm. Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią

      (http://www.medonet.pl/zdrowie,dystrofia-miesniowa---rodzaje--leczenie,artykul,1732452.html),

      że nie są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha - w ten sposób chcemy dać im sygnał, że jak nam uda się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to oni dadzą radę walczyć z chorobą. Z roku na rok dzieci z DMD borykają się z coraz większymi problemami - narastają nie tylko objawy choroby, ale i wzrasta świadomość dzieci o chorobie i jej skutkach - stad chcemy pokazać, że jak nam uda się pobić rekord Łańcucha Dobra z poprzedniego roku, tak im uda się pokonać kolejne problemy. W załączniku przesyłam instrukcję wykonania łańcucha. Uczniowie, którzy wezmą udział w tej akcji są proszeni o dostarczenie gotowego łańcucha do środy 24.11 do sali nr 25 (klasy 0-3) oraz do sali nr 17 (klasy 4-8) z dołączoną karteczką z imieniem i nazwiskiem wykonawcy i długością łańcucha, zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Stowarzyszenie PRO SALUTE podpisaną przez rodzica / opiekuna prawnego  oraz o przesłanie do mnie na mobidziennik 3 zdjęć z etapów tworzenia łańcucha. W ramach ekologicznego podejścia PROPONUJEMY wykorzystanie przeczytanych gazet, folderów, itp. do robienia łańcucha. Osoby biorące udział otrzymają uwagę pozytywną z zachowania. W klasach młodszych wychowawca zdecyduje o sposobie nagrodzenia uczniów.

      Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji! M. Borecka, J. Sikora (opiekunowie Klubu Ośmiu)

    • Sztafetowe biegi przełajowe
     • Sztafetowe biegi przełajowe

     • Pierwszy start w ramach Szkolny Związek Sportowy Wałbrzyski Sport za nami W pięknych okolicznościach przyrody w Parku Sobieskiego nasze cztery drużyny rywalizowały w sztafetowych biegach przełajowych. Drużyny z „szóstki” zajęły odpowiednio 8, 9, 5 i 5 miejsce w gronie dwunastu zgłoszonych ekip (Igrzyska Dzieci klas 4-6 dziewcząt i chłopców, Igrzyska Młodzieży klas 7-8 dziewcząt i chłopców).

    • Spotkanie z przedstawicielami Policji
     • Spotkanie z przedstawicielami Policji

     • Małoletni, nieletni, czy młodociany? Czym jest demoralizacja, a czym czyny karalne? Na te i inne pytania dziś odpowiadali uczniom klas 7 i 8 Pani st.sierżant Anna Zgiet i Pan aspirant Paweł Głębicki przedstawiciele Policji w Wałbrzychu. Powadzone w ramach współpracy z Policją spotkanie z zakresu profilaktyki przybliżyło młodzieży informacje o odpowiedzialności prawnej nieletnich, czyli konsekwencjach prawnych jakie ponoszą nieletni kiedy wejdą w konflikt z prawem. W trakcie zajęć omówiono konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, spożywanie alkoholu i środków psychoaktywnych( również dopalaczy), palenie papierosów. Przypomniano młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Uczniowie dowiedzieli się również, że umieszczenie wizerunku osoby w celu jej ośmieszenia, np. na stronie internetowej, na blogu, w serwisie społecznościowym, rozesłanie e-mailem lub przez telefon komórkowy, jak również umieszczanie w internecie lub przesyłanie drogą e-mailową, przy użyciu komunikatorów, serwisów społecznościowych, telefonu komórkowego itp. obrażających kogoś treści i opinii podlega odpowiedzialności karnej. Te same przepisy dotyczą tworzenia kompromitujących i ośmieszających stron internetowych, blogów, fałszywych kont i profili w serwisach społecznościowych. Funkcjonariusz uświadomiłuczniom jaki wpływ ma popełnienie czynu zabronionego na ich dalsze, dorosłe życie.

    • Chwila dla pupila
     • Chwila dla pupila

     • To nasza wewnątrzszkolna akcja, której celem jest zabranie na spacer psa ze schroniska . Psy przebywające w schronisku potrzebują spacerów, kontaktów z ludźmi, a nawet z innymi psami. Dzięki spacerom psy się socjalizują i zwiększają swoje szanse na adopcje. PAMIĘTAJCIE! Wy też możecie wziąć psa ze schroniska na spacer! W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wałbrzychu organizowane są takie spacery w weekendy (w deszczowe dni, spacer odwołane!) w godzinach 10-13 - wcześniej należy się zapisać! Ta wizyta to doskonały przykład tego, że od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku oraz zaszczepić w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwiać na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym, a także uczyć przyjaznego stosunku do wszystkich zwierzą. Tych, które są w naszych domach i tych, których domem jest – niestety – schronisko.

    • Ogólnopolska kampania ,,Przytul się do drzewa"
     • Ogólnopolska kampania ,,Przytul się do drzewa"

     • Nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii ,,Przytul się do drzewa,której celem było zwrócenie uwagi na bezpieczne i mądre poruszanie się po lasach, uczulenie na rzeczy, które mogą nieświadomie doprowadzić do pożaru. Akcja PRZYTUL SIĘ DO DRZEWA” uczy dzieci szanować i kochać przyrodę, pokazuje, że sprzeciwiamy się celowym podpaleniom lasów! Ponadto, drzewa nie będą wobec nas obojętne. Faktem jest, że drzewoterapia, czyli zielona energia drzew ma niesamowity, uspokajający wpływ na nasze zachowanie. Dzięki akcji PRZYTULENIU się do DRZEWA nie tylko pokazujemy mądrą postawę leśną, ale i zyskujemy coś dla siebie.

    • Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej
     • Spotkanie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej

     • W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniowie klas I - III uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Prowadzący spotkanie zwrócili uwagę, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypomnieli zasady poruszania się po ulicy oraz chodniku. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Nasi goście zwrócili też szczególną uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Uczniowie podziękowali prowadzącej za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji. Wiedzą już jak postępować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, kogo powiadamiać w nagłych wypadkach, jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych.

    • Spotkanie z ratownikiem medycznym
     • Spotkanie z ratownikiem medycznym

     • Spotkanie z ratownikiem medycznym i kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Spotkanie odbyło się w bibliotece pod Atlantami - filia Biały Kamień. Uczniowie klas 2a i 2b poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Bardzo dziękujemy panu Filipowi za spotkanie i za przekazanie ważnych umiejętności.

    • Parada Przyjaciół Schroniska w Wałbrzychu
     • Parada Przyjaciół Schroniska w Wałbrzychu

     • Dziś członkowie szkolnego Wolontariatu wzięli udział w Paradzie Przyjaciół Schroniska w Wałbrzychu organizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Wałbrzychu. Przedstawiciele szkół przemaszerowali ulicami Wałbrzycha. Wydarzenie miało zachęcić do adopcji kotów i psów z wałbrzyskiego schroniska. Impreza poprzedzona była zbiórką karmy dla psów i kotów przeprowadzonej przez szkolny Wolobtariat wśród uczniów naszej szkoły.

    • Wycieczka do Wrocławia
     • Wycieczka do Wrocławia

     • W dniu dzisiejszym uczniowie klasy 5a i 5b wraz z opiekunami odkrywali Wrocław. Podczas całego spaceru wypatrywali na ulicach Wrocławia krasnali, których obecnie mieszka w mieście około 600!! Usłyszeli ich historie prawdziwe i legendarne. Spacerowali po najstarszej części miasta, czyli Wyspach Odrzańskich. Zwiedzili Stare Miasto oraz Ostrów Tumski, a tu Katedrę pw. Jana Chrzciciela (gotycka z XIII i XIV wieku) i najstarszy kościół Wrocławia czyli maleńki romański kościółek Św. Idziego. Zatrzymali się przy Muzeum Archidiecezjalnym, Krzywej Wieży, Bramie Kluskowej i gotyckim kościele Św. Krzyża. Przeszli Mostem Tumskim i spacerowali po wyspach śródmiejskich i nadodrzańskich wybrzeżach. Zwiedzili dziedziniec i ogród Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zwanego potocznie Ossolineum posiadający niezwykłe zbiory (m.in. rękopis „Pana Tadeusza”). Wycieczka zakończyła się rejsem statkiem po Odrze.

    • Mały kącik relaksyjny
     • Mały kącik relaksyjny

     • Dzięki dofinansowaniu z Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w naszej szkolnej świetlicy stworzono mały kącik relaksacyjny. Do świetlicy zakupiono wygodne, kolorowe pufy. Dzięki wydzieleniu miejsca wypoczynku dzieci maja możliwość wyciszenia się i regeneracji sił po lekcjach. Podopieczni świetlicy mogą odpoczywać, słuchać książek czytanych przez nauczycieli oraz wspólnie spędzać czas. Dziękujemy za wsparcie

    • Sprzątanie Świata
     • Sprzątanie Świata

     • „Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.  Działaniom tym towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników akcji, jest ona dla samorządów dobrym narzędziem w prowadzeniu ich działalności w zakresie gospodarki odpadami, dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczej oraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatuJak co roku i nasza szkoła sprząta świat… a konkretnie okolice szkoły w dzielnicy Biały Kamień. Uczniowie razem z wychowawcami spisali się na „szóstkę” Dziękujemy uczestnikom za zaangażowanie i liczne „zbiory”

    • Dzień Sybiraka
     • Dzień Sybiraka

     • Marsz Pamięci Sybiru w Wałbrzychu w związku obchodami Dnia Sybiraka. 17 września – w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę z 1939 r. – obchodzony jest Dzień Sybiraka, który upamiętnia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Dziś reprezentanci naszej szkoły razem z władzami miasta Wałbrzycha wzięli udział w miejskich uroczystościach upamiętniających te straszne wydarzenia. Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu życzy dużo zdrowia wszystkim wałbrzyskim Sybirakom!

    • Narodowe Czytanie
     • Narodowe Czytanie

     • W pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe CzytanieNa trzeciej lekcji młodzież z klas 4-8 mogła zapoznać się z powieścią Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W role deklamatorek wcieliły się uczennice klas 8 - Antonina Suchomska, Lena Kazimirska, Oliwia Antczak, Wiktoria Cieślik i Wiktoria Śliwka.