• Warsztaty ekologiczne dla klas pierwszych
     • Warsztaty ekologiczne dla klas pierwszych

     • 16 maja 2018 r. uczniowie klas pierwszych mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach ekologicznych p.n. ”Świat bez śmieci, tak!” przeprowadzonych przez Biuro Infrastruktury i Nieruchomości oraz firmę EKOSFERA. Pierwszaki poprzez zabawę ugruntowały swoją wiedzę o zagadnienia ekologiczne takie jak woda, odpady, energia, powietrze, zwierzęta i las. Po zakończeniu otrzymały drobne upominki.

    • Drugie miejsce w piłce nożnej dziewcząt
     • Drugie miejsce w piłce nożnej dziewcząt

     • Podczas zawodów piłki nożnej dziewcząt rozegranych na boiskach Aqua Zdrój nasza reprezentacja pod opieką p. Marka Henczki zdobyła II miejsce. Dziewczęta wystąpiły w następującym składzie: Natalia Półchłopek, Wiktoria Adamczyk, Klaudia Skrzypkowiak, Aleksandra Purwin, Martyna Kwiatkowska, Maja Lewandowska, Wiktoria Oroń, Oliwia Bębeniec, Maja Domoradzka. Gratulujemy sukcesu!

    • Przemarsz Pocztów Sztandarowych
     • Przemarsz Pocztów Sztandarowych

     • W tym roku zbiórka uczestników uroczystości i pocztów sztandarowych miała miejsce na Placu Magistrackim. Następnie odbył się przemarsz ulicami: Gdańską, Rynek, Moniuszki do kościoła pw. Św. Aniołów Stróżów, gdzie odbyła się uroczysta Msza Św. Po skończonej Mszy Św. wszyscy przeszli na Palc Kościelny, gdzie złożono pod pomnikiem kwiaty. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy VII a, Klaudia Sokół i Oliwia Szymańska. 

    • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
     • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     • Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Gen Andersa 50 58-304 Wałbrzych tel: 748477720, list@szkola6.pl. 
      2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iodo@wba.pl, tel. 604 788 581
      3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach:
       • niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
       • niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
       • w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
      4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być przekazywane odbiorcom danych:
       • organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;
       • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
      6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
      7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

      W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   • Kontakty

    • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu
    • list@szkola6.pl
    • 74 84-777-20
    • ul. Gen. Andersa 50 58-304 Wałbrzych
  • Galeria zdjęć

    brak danych